Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải pháp tìm nhì số lúc biết tổng và tích của bọn chúng bằng hệ quả định lý Vi-ét.

Bạn đang xem: Tìm 2 số khi biết tổng và tích

Nếu hai số tất cả Tổng bằng S cùng Tích bằng p. Thì nhì số đó là nhì nghiệm của Phương trình :

*
(Điều kiện để tất cả hai số đó là S2 – 4P ≥ 0 )

Ví dụ : Tìm hai số a, b biết tổng S = a + b = -3 và tích p = ab = -4

Vì a + b = -3 cùng ab = -4 đề nghị a, b là nghiệm của Phương trình :

*

giải Phương trình bên trên ta được

*
với
*

Vậy nếu a = 1 thì b = -4

nếu a = -4 thì b = 1

Bài tập áp dụng: kiếm tìm 2 số a cùng b biết Tổng S cùng Tích P

1. S = 3 và p. = 2

2. S = -3 và phường = 6

3. S = 9 và phường = 20

4. S = 2x và p. = x2 – y2

Bài tập nâng cao: tra cứu 2 số a cùng b biết

1. A + b = 9 với a2 + b2 = 41

2.

Xem thêm: Bài Toán Vận Tốc Lớp 9 - Bài 1: Bài Toán Chuyển Động

A – b = 5 và ab = 36

3. A2 + b2 = 61 và ab = 30Hướng dẫn:

1) Theo đề bài bác đó biết tổng của nhị số a và b , vậy để áp dụng hệ thức VI- ÉT thì cần kiếm tìm tích của a cùng b.

Từ

*

*

Suy ra : a, b là nghiệm của Phương trình bao gồm dạng :

*

Vậy: Nếu a = 4 thì b = 5

nếu a = 5 thì b = 4

2) Biết tích: ab = 36 vì chưng đó cần tìm kiếm tổng : a + b

Cách 1: Đặt c = -b ta gồm : a + c = 5 cùng a.c = -36

Suy ra a,c là nghiệm của Phương trình :

*

Do đó nếu a = -4 thì c = 9 bắt buộc b = -9

nếu a = 9 thì c = -4 bắt buộc b = 4

Cách 2: Từ

*

*

*) Với

*
với ab = 36, bắt buộc a, b là nghiệm của Phương trình:

*

Vậy a = -4 thì b = -9

*) Với

*
ab = 36, yêu cầu a, b là nghiệm của Phương trình:

*

Vậy a = 9 thì b = 4

3) Đó biết ab = 30, bởi đó cần tìm a + b:

Từ: a2 + b2 = 61

*
*

*) Nếu

*
và ab = 30 thì a, b là nhì nghiệm của Phương trình:
*

Vậy nếu a = -5 thì b = -6 ; nếu a = -6 thì b = -5

*) Nếu

*
và ab = 30 thì a, b là nhị nghiệm của Phương trình:

*

Vậy nếu a = 5 thì b = 6 ; nếu a = 6 thì b = 5.

Cùng chuyên đề:

Hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 tất cả hai ẩn >>