Cách tìm giá trị lớn nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm câu tìm giá chỉ trị lớn nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức sau khoản thời gian rút gọn qua những cách gồm ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức chứa căn lớp 9

Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức thi thoảng xuất hiện vào câu cuối của bài một trong các đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán.

Cách thường sử dụng áp dụng với từng dạng biểu thức:

a) Tìm giá bán trị lớn nhất – giá bán trị nhỏ nhất biểu thức
*

Phương pháp: Điều kiện rồi bình phương hai vế, sau đó sử dụng Cosi:

Ví dụ: kiếm tìm GTLN, GTNN của biểu thức

*

Điều kiện:

*
Ta có:
*

*
cần
*

Suy ra

*
. Vậy
*
khi
*
suy ra
*
.

*
(BDT Cosi
*

Suy ra

*

Vậy

*
khi
*

b) Tìm giá chỉ trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất bằng giải pháp sử dụng hằng đẳng thức số 1 cùng số 2:

*

Ví dụ: tìm GTLN của

*
Ta có:
*

*

Dấu bằng xảy ra lúc

*

Vậy max

*
lúc
*
.

Chú ý với biểu thức:

*
: các em chỉ cần đánh giá:

*

c) Tìm giá bán trị lớn nhất – giá bán trị nhỏ nhất bằng phương pháp đánh giá

Thường cần sử dụng khi tử số là hằng số

Ví dụ: tìm kiếm GTNN của

*

Ta có:

*

*

Dấu bằng xảy ra lúc

*

Vậy min

*

d) Tìm giá trị lớn nhất – giá chỉ trị nhỏ nhất bằng phương pháp thực hiện phép chia rồi đánh giá

Thường dùng khi tử số cùng mẫu số thuộc bậc

Ví dụ: kiếm tìm GTNN của

*

Ta có:

*

*
.

Dấu bằng xảy ra khi

*
. Vậy
*

e) Phương pháp chia (tách) rồi sử dụng BĐT Cosi:

Thường sử dụng khi bậc tử lớn hơn bậc mẫu

Ví dụ: tra cứu GTNN của

*

Ta có:

*

Áp dụng BĐ T Cosi cho hai số

*

*

Dấu bằng xảy ra khi

*

f) search x ∈ N , x ∈ Z để biểu thức đạt GTNN – GTLN:

Ví dụ: search

*
để đạt GTLN – GTNN

Điều kiện:

*
.

Nếu

*
.

Xem thêm: Giải Phương Trình Căn Bậc 2, Giải Phương Trình Chứa Căn Bậc 2

Như vậy A đạt GTLN lúc

*
4" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;"> với A đạt GTNN khi
*

Vậy max

*
.

+ Tìm giá trị nhỏ nhất: Để đạt GTN thì

*
đạt GTLN, nhưng mà Cùng chăm đề:

Đồ thị hàm số bậc nhất cùng bậc nhị >>